CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

4Minute - 나쁘게 Lyrics Lyrics

HANGUL

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

호기심 가득했던 너의 두 눈과
유난히 맑게 웃던 그때 네 모습
예전같이
지금 마치
문을 열고 올 것 같아
시간이 지나면 괜찮을 거랬는데
10년이 지나도 아닐 것 같은데
우린 마치
예전 같이
돌아갈 수는 없겠니

헤어진 날
잡지도 못하던 날
이젠 안 된다며
붙잡지 말라고
이게 끝이라고
돌아선 널
울지도 못하던 난
아직 안 된다며
그만 하라고
하지 말라고 난

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

이제는 나를 볼 수 없게 된 거니
네 마음 기억에서 지워진 거니
처음 같이
우린 마치
모두 잊을 순 없겠니
설레임에 사랑을 확인했던 떨림
그리고 기대 안 한 작은 고백과
그때 같이
순간 마치
다시 돌려줄 순 없니

헤어진 날
잡지도 못하던 날
이젠 안 된다며
붙잡지 말라고
이게 끝이라고
돌아선 널
울지도 못하던 난
아직 안 된다며
그만 하라고
하지 말라고 난
OH BABE

이대로 엇갈린 인연인 거니
우리는 고작 여긴 거니
잊을 수 있겠니 잊혀진 거니
난 잊지 못할 거란 걸 알잖아
할 수가 없잖아

있잖아 나
너밖에 모르잖아
내 마음 줄 사람
나쁜 너라고
나쁜 너란 말야
알잖아 너
나밖에 못 하잖아
너만을 바라볼
나쁜 나라고
나쁜 나란 말야

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

ROMANIZATION


Wae nae gé na pe gé na pe gé
Al myon so do nal a phe gé a phe gé
Non nae gé na pe gé na pe gé ha ni wae

Ho gi sim ga dek haet don no eui du nun gwa
Yu nan hi mal gé ut don ge tae né mo seb
Ye jon gat chi
Ji gem ma chi
Mu nel yol go ol got ga tha
Si ga ni ji ma myon gwaen cha nel go raet nen dé
Sip nyon i ji na do a nil got ga then dé
U rin ma chi
Ye jon gat chi
Do ra gal su nen ob gét ni

Hé o jin nal
Jab ji do mot ha don nal
i jén an dwei da myo
Buth jab ji mal la go
i gé ket chi ra go
Do ra son nol
Ul ji do mot ha don nan
A jik an dwein da myo
Ge man ha ra go
Ha ji mal la go nan

Wae nae gé na pe gé na pe gé
Al myon so do nal a phe gé a phe gé
Non nae gé na pe gé na pe gé ha ni wae

i jé nen na rel bol su ob gé dwein go ni
Né ma em gi o gé so ji wo jin go ni
Cho em gat chi
U rin ma chi
Mo du i jel sun ob gét ni
Sol lé i mé sa rang el hwa gin haet don tol rim
Ge ri go gi dae an han ja gen go baek gwa
Ge tae gat chi
Sun gan ma chi
Da si dol ryo jul sun ob ni

Hé o jin nal
Jab ji do mot ha don nal
i jén an dwei da myo
Buth jab ji mal la go
i gé ket chi ra go
Do ra son nol
Ul ji do mot ha don nan
A jik an dwein da myo
Ge man ha ra go
Ha ji mal la go nan
OH BABE

i dae ro ot gal rin in yo nin go ni
U ri nen go jak yo gin go ni
i jel su it gét ni i jhyo jin go ni
Nan it ji mot hal go ran gol al ja na
Hal su ga ob ja na

it ja na na
No bak gé mo re ja na
Nae ma em jul sa ram
Na pen no ra go
Na pen no ran mar ya
Al ja na no
Na bak gé mot ha ja na
No ma nel ba ra bol
Na pen na ra go
Na pen na ran mar ya

Wae nae gé na pe gé na pe gé
Al myon so do nal a phe gé a phe gé
Non nae gé na pe gé na pe gé ha ni wae

Wae nae gé na pe gé na pe gé
Al myon so do nal a phe gé a phe gé
Non nae gé na pe gé na pe gé ha ni wae

0 komentar: